روز: اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
برنامه کلاسی

برنامه کلاسی

هر مدرس به یک برنامه کلاسی نیاز دارد. در این مقاله قصد داریم به روش‌های نوشتن یک برنامه‌ کلاسی مؤثر و اجرای آن اشاره کنیم. چرا برنامه کلاسی می‌نویسیم؟ مشخصاً مدرسان برای رسیدن به اهداف آموزشی خودشان نیاز دارند برنامه‌ کلاسی بنویسند. اما مسأله اساسی نحوه نوشتن برنامه است. به گونه‌ای که حداکثر استفاده را بتوان از آن برد. چطور یک برنامه کلاسی خوب بنویسیم؟ در کلاس برنامه‌ای کارآمد است که بتوان آن را اجرا کرد. بنابراین برنامه شما باید دارای انعطاف باشد. چون همیشه همه چیز بر طبق برنامه‌ها پیش نخواهد رفت. اینجا چند نمونه از انعطاف پذیری را می‌بییند: ۱-در برنامه کلاسی زمان تلف شده در نظر بگیرید مثلاً برای کلاس ۱/۵ ساعتی خود، ۱ ساعت تدریس کنید. […]